Znalosti

Technologie

markup, styles: XHTML 1.0 Strict, CSS 2
client-side: JavaScript, AJAX, jQuery
data exchange: XML, YAML, JSON
server-side: PHP4, PHP5, objektový přístup
MVC framework: Symfony 1.0 - 1.4
SQL: MySQL, SQLite
ORM: Doctrine, Propel
testing: PHPUnit, Selenium Server (Selenium RC)
bug tracking: Mantis BT
version control: Git, Subversion (SVN)

Software

GNU/Linux, Eclipse IDE, Apache Web Server, PHP5, MySQL Workbench, phpMyAdmin a další

Testované prohlížeče

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera